Bestemming wijzigen

Het bureau voert regelmatig haalbaarheidsonderzoeken uit voor het transformeren van bestaand vastgoed. Een quickscan van het kadaster, de ruimtelijke regels van gemeente, provincie en waterschappen, mogelijke prestatie-afspraken enz. wijst uit of een herbestemming mogelijk is. Binnen de gestelde kaders en met de nodige inventiviteit, zal het bureau een voorstel doen voor het nieuwe bouwprogramma. Daarbij wordt het plan tevens getoetst op de financiƫle haalbaarheid. Het bureau begeleidt u in de gehele ruimtelijke procedure, tot en met de publicatie van het nieuwe bestemmingsplan. Hieronder een aantal uitgevoerde voorbeelden, vraag naar de mogelijkheden.

Dorpstraat Doeveren: Van “Agrarisch” naar “Wonen”.

Binnen de beperkingen van de Provincie kon de bestemming alleen worden gewijzigd naar “wonen”, waarin de oude boerderij met deel wordt gebruikt als dubbelwoning en waarin de achtergelegen bedrijfspanden als bedrijfsmatige activiteiten zijn aangeduid.

Molendijk Hedel: Van “Groen” naar “Wonen”.

Na veel overtuigingskracht naar de gemeente toe, een verweer bij de Raad van State en een pleidooi bij het Waterschap (vanwege het nieuwe bouwverbod aan de dijken) is het hier toch gelukt om een woonbestemming te realiseren. De nieuwbouw draagt hier bij aan de dijkversterking.

Leimuidenstraat Alem: Van “Groen” naar “Wonen”.

Na splitsing van de ouderlijke boerderij aan de St. Odradastraat is de op achtergelegen weide een woonbestemming gerealiseerd voor de bouw van een kleine seniorenwoning.

Wellseindsestraat Wellseind: Van “Agrarisch” naar “Wonen”.

Met de regionale sloopregeling van de aanwezige kassen en van bedrijfsbebouwing elders is hier een wijziging gerealiseerd voor de nieuwbouw van 2 vrijstaande woningen. Voor deze unieke locatie, met een hoogteverschil tussen maaiveld en straat en het vrije uitzicht over de polder, moest een gedetailleerd beeldkwaliteitsplan worden geschreven om te zorgen dat er twee bijzondere bouwvormen zullen ontstaan. Het Waterschap stelde als voorwaarde dat de dreef zou worden verlegd, hetgeen de setting extra bijzonder laat worden.