Offerte

Een offerte kunt u altijd vrijblijvend opvragen maar het opstellen daarvan is maatwerk.
Bij kleinere ingrepen of aanbouwen kan uw pand soms op afstand ingeschat worden, via diverse sites als Google Maps en Funda.
Voor grotere plannen kunt u vragen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u of op locatie. Door ervaring kan snel een beeld worden gevormd over de randvoorwaarden, de mogelijkheden en oplossingen. Deze informatie is de basis voor een concurrerende offerte en nadat u de opdracht heeft gegeven kunt u zich verzekeren van een goed onderbouwd en compleet ontwerp.

KOSTENINDICATIES

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het bouwproject zijn de indicatieprijzen inclusief BTW en bijkomende architectenkosten:
Vanaf €1.750,-: Vergunningsvrije aanbouw begane grond woningbreed, platdak: Ontwerp met technische uitwerking.
Vanaf €2.250,-: Vergunningsvrije aanbouw begane grond met interne verbouw: Ontwerp met technische uitwerking.
Vanaf €2.750,-: Vergunningsplichtige aanbouw: Ontwerp met technische uitwerking en constructieve berekening inclusief aanvraag.
Vanaf €2.750,-: Vergunningsplichtige aanbouw begane grond met interne verbouw: Ontwerp met technische uitwerking en constructieve berekening inclusief aanvraag.

Nieuwbouw woning: Ontwerp met technische uitwerking, een constructieve berekening/tekening, een BENG energieprestatie-advies en Energielabel, inclusief aanvraag:
Vanaf €12.500,-: Eenvoudige vrijstaande woning.
Vanaf €17.500,-: Complexe vrijstaande woning.

Op basis van het schetsontwerp zal bij een constructeur een maatwerkofferte worden aangevraagd. Houd ook rekening met de legeskosten voor de vergunning, die soms bij  hoger uitvallen (!) dan bovenstaande indicatieprijzen. Per 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitborging, waarbij andere procedures gevolgd moeten worden om te kunnen voldoen aan de bouwvoorschriften. Uw bouw- of verbouwproject en de bouwlocatie kunnen ook aanleiding geven tot andere noodzakelijke plankosten. Laat u zich daarom goed adviseren.

Tot slot: Knoop Architect is geregistreerd in het Architectenregister maar om een aantal redenen niet aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA. Op uw verzoek kan daarover verdere uitleg worden geven.