Overig

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP ALTFORST

KNOOP ARCHITECT plattegronden altforst

(2006) ontwerp en presentatie, Woningstichting de Kernen

Met een bebouwingsstudie worden binnen de haalbaarheidsnormen allerlei aspecten onderzocht op gebied van woning- en prijsdiversiteit, parkeernorm, toegankelijkheid en verkeersveiligheid, ecologie en duurzaamheid, sociale veiligheid en politiekeurmerk veilig wonen; ondertussen wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van het dorpsbeeld rondom het kleine monumentale kerkje.

BEELDIMPRESSIE ALTFORST

KNOOP ARCHITECT vogelvlucht altforst

(2007) ontwerp en presentatie, Gemeente West Maas en Waal

Voor een inspraakavond is gevraagd om vanuit een verder uitgewerkt stedenbouwkundig plan een vogelvluchtimpressie te presenteren. Deze beelden boden een goed handvat voor de betrokkenen bij het beoordelen van nieuwbouwplannen die door de gemeente werden voorgesteld.

KANTOOR SCHELDE SPORTS GOES

KNOOP ARCHITECT fotos schelde sports goes

(2011) ontwerp t/m bouwvergunning, Schelde Sports Goes

De verhuizing van het bedrijf naar een nieuwere bedrijfshal vereiste een interne kantoorruimte op de verdiepingsvloer midden in de hal, boven de bestaande toiletten. Op zichzelf niet zo’n uitdaging maar de benodigde daglichttoetreding kon maar nipt worden gehaald, dankzij de grote vensters. Tussen de entree/ontvangstruimte en de hal voor grote sporttoestellen is een centrale gang, zijn deze vensters ook bij de spreekkamers toegepast. Het heldere ontwerp van deze 2 identieke, naar binnen gevouwen gevels gaat goed samen met het pure productdesign, waarmee het bedrijf zich profileert.