Architectenbureau

Ing. Jasper Knoop Architect AvB
Braspenninglaan 110 ‘s-Hertogenbosch
mail@knooparchitect.nl
telefoon   06-2701 2626

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30-17:30
Architecten Register: 940907.005
Kamer van Koophandel: 30282294NL74

Het architectenbureau is gevestigd in Den Bosch, geeft bouwkundig advies en voert ontwerp- en tekenopdrachten uit voor nieuwbouw, verbouwingen en voor restauraties van monumenten. Ook in de initiatieffase kunt u bijgestaan worden, o.a. met ruimtelijke, (ontwerp)technische en financiële haalbaarheidsonderzoeken, zoals bij de transformatie van bestaand vastgoed.

Een opdracht voor nieuwbouw, verbouw of restauratie bestaat tenminste uit het schets-, ontwerp- en (3D)tekenwerk. Bij een vergunning komen daar de aanvraagformulieren bij met de adviesrapporten voor o.a. constructies, energie- en milieuprestatie. Met deze gegevens kunt u al gaan bouwen. Dit advies kan worden uitgebreid met een werkomschrijving en uitgebreidere bestektekeningen, o.a. om zo een goede vergelijking van aannemersoffertes te krijgen. Ook kunt u later worden bijgestaan met de aanbesteding en de bouwcoördinatie.

Architectuur geeft uitdrukking aan identiteit. Van de locatie en vooral van u als klant, waarbij uw voorkeur altijd centraal staat. U heeft altijd de vrijheid om met uw eigen ideeën richting te geven aan het ontwerpproces. Uw ideeën zullen kritisch worden doorgenomen en kostenbewust uitgewerkt tot een haalbaar ontwerp, waarin u zich in alle opzichten zult herkennen. Daarbij wordt altijd geprobeerd om extra meerwaarde te bieden, of het nu gaat om een verbouwing, een nieuwbouwproject of een herbestemming.

Knoop Architect is een bescheiden maar effectief werkend architectenbureau. Mede dankzij een vertrouwd en ervaren netwerk van specialisten op gebied van constructie, energiehuishouding en bouwkosten, kunt u rekenen op inventiviteit, kwaliteit en voortvarendheid. Het architectonisch en bouwkundig advies van Jasper Knoop is gebaseerd op 35 jaar ervaring in het vak als bouwkundig ingenieur en architect.